Monday, February 23, 2015

Lirik Samah Birami - Ezra


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Ezra band and the title is Samah Birami. Credit goes to the up-loader for this song "Samah Birami - Ezra" Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the produciton by buying the ORIGINAL album. So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Samah Birami - Ezra.

Video: Samah Birami - Ezra
Lirik Lagu: Samah Birami - Ezra


Nyak samah kita rami
Najah rentak lagu ti
Ngibur awang da bengu
Samah-samah birami

Abaa mina sikadup
Taban dingan ngaru ti
Ngalu lagu ku siti
Aba amu susah
Kita enjoy happy

Aba amu susah asung
Mikir pinyusah manug
Ngaru ti kita bigumpul
Bitanda ngan birami

Abai milih dayung dari
Tayung babeh suwu rami
Mudip mina sikali
Aba amu susah
Kita ripu rami

[1]
Aba mu matan piluang
Mina ne mandug sikali
Andu tik kita birami
Napud dingan dayung ngan darik
Ooooo....

[2]
Takat tangan amu
Tangin ngara-ngara ngalu
Ginuyut mah kupong
Tangin nginyem biturak jewi
Aba mu biadu mikir pinyusah
Aba mu kaping sanda pincanu
Mina ngancak pimudip mu merana
Sampei iju

Repeat [1][2][2]

Lirik Lagu Bidayuh: Samah Birami - Ezra


No comments:

Post a Comment