Wednesday, March 25, 2015

Lirik Amang Alui - Spitfire


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Spitfire and the title is Amang Alui. Credit goes to the up-loader for this song "Amang Alui - Spitfire". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album. So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Amang Alui by Spitfire.

Video: Amang Alui - SpitfireLirik Lagu: Amang Alui - Spitfire


[1]
Babeh bitanun, tinan pirimpu
Sungkuh buus bingaru, bin nu tirawu
Alui mang alui, nan kita chunto
Inya da maru babo, bako aga obo

[2]
Kuan ande alui, da sungi anyam
Nyuang iju nan kasam, timpuh biranyam
Tuun amamng alui, da datuh anyam
Burut manuk tingkuan, bekun nu ikan

[3]
Ulah mu mang alui
Adu-adu nujul jadep
Kiraja anyap arui
Kudo inya kudo adep
Kai biruntung, nyap atuh silung

[4]
Lui amang alui, nyagu da labak
Uduh siha ngiradak, mung pedi asak
Batan mang alui, sagu da lubui
Bilumpat ngisuk umuh, pak puno uduh

Repeat [3]

[5]
Lui alui, amang alui duko palui
Bitahap jaji ungkui
Nutu naih nu miladui
Lui alui, amang alui kai marui
Ngumpa kuyui-kuyui
Tangin ngabin jungkat sakui
Papu la lubui

Repeat [1][2][3]
Repeat [4][3][5]

Lirik Lagu Bidayuh: Amang Alui - Spitfire


No comments:

Post a Comment