Wednesday, May 06, 2015

Lirik Selamat Gawai - Piranha


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Piranha and the title is Selamat Gawai.

Credit goes to the up-loader for this song "Selamat Gawai - Piranha" Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the produciton by buying the ORIGINAL album. So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Selamat Gawai - Piranha.

Video: Selamat Gawai - PiranhaLirik Lagu: Selamat Gawai - Piranha


Asung senang, ira ngedah andu bahas gawai
Duweh andu tinan kitai bigawai
Wang tiap sewa kita mesti nginjon
Rami-rami asung senang nakuh bala dingan

[1]
Silamat andu bahas gawai dayak
Ndug obo kita bibangsa dayak
Asung senang maring binua
Masu juho ato sinduk
Napud memba da tuhai ngempan

[2]
Taid boh agung kita bigawai
Samah-samah kita tera, pusing binua
Aba mah leju bitanda birami
Nalu musik mene rancak, lagu madi andu

Repeat [1][2][1]

Lirik Lagu Bidayuh: Selamat Gawai - Piranha


No comments:

Post a Comment