Friday, May 29, 2015

Lirik Bigawai Sampei Pagi - Mike Rantai


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Mike Rantai and the title is Bigawai Sampei Pagi.

Credit goes to the up-loader for this song "Bigawai Sampei Pagi - Mike Rantai". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Bigawai Sampei Pagi - Mike Rantai.

Video: Bigawai Sampei Pagi - Mike RantaiLirik Lagu: Bigawai Sampei Pagi - Mike Rantai


Chrs:

Gati boh kita simua bigawai da masa siti
Tangin pirimpu awang aseng da biraie
Bigawai kita terus sampei burupagi
Bitakuh kita bala dayung dengan dari

Ba kita meyak ba kita aga
Wang kita makat bitanda simua ira
Gati boh kita bimain bisamah
Ginuyut kanang dengan kupong kita

Lirik Lagu Bidayuh: Bigawai Sampei Pagi - Mike Rantai


No comments:

Post a Comment