Wednesday, June 24, 2015

Lirik Polis Kampung - Virus Supply


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Virus Supply and the title is Polis Kampung.

Credit goes to the up-loader for this song "Polis Kampung - Virus Supply". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Polis Kampung - Virus Supply.

Video: Polis Kampung - Virus SupplyLirik Lagu: Polis Kampung - Virus Supply


[1]
Sha la la la la...
Mene ripu nyam asengku
Dapat bisamah dengan kinde simua
Samah kita ngibur awang da rindu
Ngajung rami da abih binua

[2]
Sha la la la la...
Kambut kita ubo pinyusah
Da nanteg adup da andu taye
Gati kita purih awang da rasah
Samah bihibur dengan ami taye

[3]
Oh...oh...oh...
Samah kita birami ichek bahas darik dayung
Takat tangan ginuyut kupong
Ngalu lagu ngibur awang
Biar ngeban kuchek kusong
Tanang inya polis kampung
Asal udip kai sumbong
Rami samah dengan inya ihong

Repeat [2]
Repeat [1][2][3]
Repeat [2]

Lirik Lagu Bidayuh: Polis Kampung - Virus Supply


No comments:

Post a Comment