Friday, November 20, 2015

Lirik Bujang Sigat - Alim Impira


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2015. The song that I mention is sang by Alim Impira and the title is Bujang Sigat

Credit goes to the up-loader for this song "Bujang Sigat - Alim Impira". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album. 

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Bujang Sigat - Alim Impira.

Video: Bujang Sigat - Alim Impira
Lirik lagu Bujang Sigat - Alim Impira


[1]
Bujang sigat, bujang sigat
Menu kuat tibu dadu sihat
Mudip senang ihong dingan
Angan angan mung bujang pirangang

[2]
Bujang sigat ihong piminat
Suka bigaya minan moto bikilat
Bujang sigat inya bipangkat
Pandai bisurat

Bujang maru da moh tuuh
Milang andu ngira adup paguh
Umur lalu udip boh maru
Mudip s'lalu suka ripu-ripu

Repeat [2], [2]
Repeat [1][2]

Lirik Lagu Bidayuh: Bujang Sigat - Alim Impira


No comments:

Post a Comment