Saturday, April 16, 2016

Lirik Kisah Pimudipku - Walter and Streamz


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2016. The song that I mention is sang by Walter and Streamz and the title is Kisah Pimudipku.

Credit goes to the up-loader for this song "Kisah Pimudipku - Walter and Streamz". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Kisah Pimudipku - Walter and Streamz.

Video: Kisah Pimudipku - Walter and Streamz
Lirik lagu Kisah Pimudipku - Walter and Streamz


Ngulu ku ati singkadup
Nitih kisah da nantuk ku
Ngenang jera cerita pimudipku

Masi benge nyam awangku
Mikir kisah da nantuk ku
Udip ku siasi
Babar kai napud senang

Maseh ku tiyan
Da ngarum sien
Adih bitingkah
Minan cara da paksa

Da beken nu simenu
Mesu lubuk asung ku, siti

Walau anih, da ira jaji
Amu tetap da abih asungku
Mina amu da indi

[1]
Amu dok pinaksa, dok pi jerak
Beda ande amang amu
Da kai nyuka aku, da inya biasa
Da kai birata mung da kuan

Maseh ku tiyan
Da ngarum sien
Adih bitingkah dengan cara da paksa
Tik mah kisah, pimudip ku

Repeat [1], adep ne

Lirik Lagu Bidayuh: Kisah Pimudipku - Walter and Streamz; Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment