Saturday, July 23, 2016

Lirik Joget Pimujang - Mike Rantai


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2016. The song that I mention is sang by Mike Rantai and the title is Joget Pimujang.

Credit goes to the up-loader for this song "Joget Pimujang - Mike Rantai". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Joget Pimujang - Mike Rantai.

Video: Joget Pimujang - Mike Rantai
Lirik Lagu: Joget Pimujang - Mike Rantai


Aduh wang indi kami andu
Aku ngulu da bangku
Ku ntilek nyapa masu pinjan
Ku tubuk dayung panu da jaran

[1]
Da duwah awang asung ku
Ku ira cuba nyiken ganan
Masu apih kah kampung amu
Ira kah amu taban bidingan

[2]
Timpuh ngarum buran terang
Ku nguleng tangin ku giha giha
Mung ti mah pimudip inya da bujang
Kai umbuh umbuh mikir bicinta

[3]
Menu senang pimudip bujang
Ngaru andu nu panu birubi
Kai piduli amang
Sampae nu maring wang burung pagi

Repeat [1][2][3]

Sampae nu maring wang burung pagi [3x]

Lirik Lagu Bidayuh: Joget Pimujang - Mike Rantai; Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment