Saturday, August 27, 2016

Lirik Udip Anyap Nasib - SomeDay


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2016. The song that I mention is sang by Udip Anyap Nasib and the title is SomeDay.

Credit goes to the up-loader for this song "Udip Anyap Nasib - SomeDay". Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Udip Anyap Nasib by SomeDay.

Video: Udip Anyap Nasib - SomeDay
Lirik Lagu: Udip Anyap Nasib - SomeDay


Aseng aku mene kaik sidi
Babar mikir pimudo ku siti
Da asi asik

Tiap anu ku dog binajik
Sitagal ku sia sik
Da bada aku kaik tahan lagi

Anyap inya puan pimudip
Ku da asi asik
Anyap pingarap lagi

Ku cuba ira meng inya bken
Pak kaik kanan
Tetap kaik ku pduli

Ooo..kaik ku pduli
Ooo..aku anyap duit
Ooo..udip anyap nasib
Ooo..ooo..

Repeat all

Lirik Lagu Bidayuh: Udip Anyap Nasib - SomeDay, Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.  


No comments:

Post a Comment