Saturday, February 18, 2017

Lirik Ngenang Masa Tayu - Mike Rantai


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2017. The song that I mention is sang by Mike Rantai and the title is Ngenang Masa Tayu.

Credit goes to the up-loader for this song Ngenang Masa Tayu - Mike Rantai. Hope you guy's enjoy my video and lyrics @liriklagubidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Ngenang Masa Tayu - Mike Rantai.

Video: Ngenang Masa Tayu - Mike Rantai
Lirik lagu Ngenang Masa Tayu - Mike Rantai


Wang ngenang masa da tayu
Birubi da kabon bunga
Suka sama suka pingarih sanda
Simua sien sikajap saja

Wang masa adih bisama
Ngulu da bangku sikulah
Kaping guru nyanda ngajar
Sanda da biguna

Andu biganti mingu
Mingu biganti buran
Sawa pan boh magan
Adih boh bitigkah jaran

Wang aku maseh tian amu
Amu mah dayung salau
Mene pun ihong dayung bekun
Mina amu da suka ku

Repeat All

Lirik Lagu Bidayuh: Ngenang Masa Tayu by Mike Rantai, Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment