Thursday, April 13, 2017

Lirik Birajung - Greg


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2017. The song that I mention is sang by Greg and the title is Birajung.

Credit goes to the up-loader for this song Birajung - Greg. Hope you guy's enjoy my video and lyrics @liriklagubidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Birajung - Greg.

Video: Birajung - Greg
Lirik lagu Birajung - Greg


Andu iti ku kai
Sabar ra ngampan
Masa ira napud mu

Ku tubek jam du
Turad ramin mada
Awang ku bigagar

Bisupat mpanu lalu
Pasar ti ku tubek
Kadey bunga du jawi ku

Tumbit ku indi
Masu du ahi ra
Jugon ku neg amu

[1]
Birajung laju ku
Ngajung tampat adih ra, bidapud
Kai ku ngira
Inya tauh mahit ku

Meh sampai iti du jawi amu
Kinyum mu mada asung ku bahas
Tunjul ku indi
Suwat bunga ti neg amu

Ngilumpat daras
Rarak asung adih
Bisindi sanang bisampur ripu
Ku nyaluk amu
Dangan manang ku nitih amu

Repeat [1], Ngin aku menu nitih amu
Repeat [1], Ngin aku menu nitih amu
Repeat [1], Ngin aku menu nitih amu

Lirik Lagu Bidayuh: Birajung - Greg, Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment