Saturday, March 10, 2018

Lirik Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band)


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh 2018. The song that I mention is sang by Fabian Emban (SPRITZER band) and the title is Asung Ku Nyalu.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band).

Video: Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band)
Lirik lagu Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band)


mah sade tuhai ku piratimu
mah sade tuhai ku nitih amu
bayuh ku peya piluah isi asungku

iti ne amu mah dog nampu
nyam kah rabu jantungku iti
nyam kah ruruh simua turangku siti

[1]
tagal amu mah udog nampu
mina ne beken dingan aku
salu nyalu asungku beda amu

[2]
sahu layu pingarap ku da amu
mina dapat ku ntubek amu
su juho umon batehku rabu
aku nyalu

sade tuhai ku piratimu
mah sade tuhai ku nitih amu
bayuh ku peya piluah isi asungku

repeat [1][2],[1][2]

Credit goes to the up-loader for this song Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band). Hope you guy's enjoy my video and lyrics @liriklagubidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

Lirik Lagu Bidayuh: Asung Ku Nyalu - Fabian Emban (SPRITZER band); Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment