Thursday, May 17, 2018

Lirik Selamat Bigawai - Ah Chun (Amedos Band)


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh 2018. The song that I mention is sang by Ah Chun (Amedos Band) and the title is Selamat Bigawai.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu

Video: Selamat Bigawai - Ah Chun (Amedos Band)
Lirik lagu Selamat Bigawai - Ah Chun (Amedos Band)


seramat nyambut andu gawai
sama-sama ata rami
ata nanda andu bangsa dayak
ndi ndu buran num tiap sewa

pinguman muh so purug sedia
kuih remang nga kudos
seruar sekindang kasut bauh
sama-sama ata rami

[1]
la.. la.. la.. seramat andu gawai
la.. la.. la.. sama rami
la.. la.. la.. seramat andu gawai
sama-sama ata rami

[2]
pingabang muh begu manug
jugan seramat andu gawai
mite maaf yun so purug
seramat nyambut andu gawai

repeat [1][2]

seramat nyambut andu gawai 2x

Credit goes to the up-loader for this song Selamat Bigawai - Ah Chun (Amedos Band). Hope you guy's enjoy my video and lyrics @liriklagubidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

Lirik Lagu Bidayuh: Selamat Bigawai - Ah Chun (Amedos Band), Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment