Saturday, December 17, 2016

Lirik Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo


Print Friendly and PDFPrint Friendly

A share of the latest bidayuh song that feature on this blog Lirik Lagu Bidayuh for 2016. The song that I mention is sang by Robin beAtRo and the title is Ngirami Andu Krismas.

Credit goes to the up-loader for this song Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo. Hope you guy's enjoy my video and lyrics @ lirik lagu bidayuh here; remember do support our artists and the production by buying the ORIGINAL album.

So let views the song's as per-attach below and don't forget click like and share the post for lirik lagu Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo.

Video: Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo
Lirik lagu Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo


Ngaru du terang
Simua senang awang
Ripu rami nyambut pimayan Tuhan kita

Ami muji
Dengan trima kaseh
Ngin Akam du nibos dusa misiya

[1]
Akam du manchar jewa pimudip
Ngeban damai obo dunia

[2]
Kai kira..ichuk bahas..
Samah indi awang
Ngirami Andu Krismas

[3]
Bisindi kita bigumpul
Sigan dengki du asung
Birangun kita nyambut Andu Krismas

Bell du girija
Mbuh udog tembak
Samah kita nyanyi lagu Alleluia

Bisamah bala
Malaikat siruga
Kita nyambut Anak Tampa

Repeat [1][2][3]
Repeat [1][2][2][3]

Birangun kita nyambut Andu Krismas

Lirik Lagu Bidayuh: Ngirami Andu Krismas - Robin beAtRo, Thanks for coming and do subscribes to lirik lagu bidayuh blog.


No comments:

Post a Comment